Wat doet Reiki 


 

 

 

En van de eerste dingen die Reiki voor ons doet, is het weer opgang brengen van ons zelfgenezend vermogen..Waar Reiki naartoe stroomt wordt datgene wat ziekte veroorzaakt of herstel in de weg staat opgelost, zodat het uit ons systeem kan verdwijnen..
Daardoor geneest de ontvanger van Reiki zichzelf.
Een kwaal die door ons eigen systeem is overwonnen,komt niet meer terug, omdat we niet alleen de ziekte, maar ook de oorzaak ervan hebben overwonnen.. Het herstellende zelf genezend vermogen helpt je ook beter om te gaan met jezelf door het opruimen van lichamelijke, en geestelijke belemmeringen ontstaat er ruimte. Ruimte voor levenskracht en groei, ruimte voor het ontwikkelen van talenten..Talenten die altijd al aanwezig waren, maar die nooit eerder de kans kregen om tot volle wasdom te komen.
Het herstel van van het zelfgenezend vermogen gaat altijd gepaard met een reinigingsproces.
Een reinigingsproces op lichamelijk vlak; afvalstoffen die zich in de loop van de jaren in ons lichaam hebben vast gezet komen weer los zodat je lichaam deze weer kan verwijderen .
Ook op emotioneel niveau kan reiniging plaats vinden.
Oude emoties die je misschien in een verleden hebt verdrongen, komen dan weer boven,  zodat je ze nu definitief kunt loslaten.
Wees je ervan bewust dat de emoties die misschien bij je boven komen door Reiki behandelingen of doordat je de cursus heeft gevolgd ,niets met vandaag te maken hebben.
Reiki steunt de ontvanger bij datgene wat op dat moment het belangrijkste is. Dat kan genezing van het lichaam zijn . Het kan ook zijn dat gedachten patronen waarmee we ons zelf  ziek of ongelukkig maken,erdoor veranderen.
Reiki werkt nooit alleen in op de symptomen,maar altijd op de hele mens.
 

Iedereen die tijdens een Reiki cursus de inwijdingen heeft ontvangen, kan er gelijk mee werken, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen.. Je kan Reiki op verschillende manieren voelen.. Een ieder voelt het anders .
Je kan tintelingen in je handen voelen , of een gevoel van warmte. Het is ook niet nodig om er in te geloven !
Dieren en planten geloven ook niet in Reiki;maar ze reageren er heel goed op . De blokkades die je verhinderen onbegrensd universele levensenergie te ontvangen en door te geven,worden door vier inwijdingen losgemaakt, zodat je dat dan wel kunt.
Je leert energie doorgeven door je handen te leggen op mensen, dieren, planten maar vooral ook op jezelf.
Reiki eerste graad is een "compleet pakket;iedereen kan er mee aan de gang, hoe vaker je ermee werkt, hoe sterker de levensenergie door je kan stromen voor je eigen healing en die van anderen.
Een Reiki behandeling bij anderen duurt voor de eerste keer zeker anderhalf tot twee uur.
Om de eerste blokkades en remmingen te neutraliseren, kan je het beste vier opvolgende hebben.
Dit bevordert een beter inzicht in mogelijke oorzaken van klachten. We behandelen iemand door de handen met gesloten vingers losjes tegen elkaar in verschillende posities op de ontvanger neer te leggen
Reiki is heel eenvoudig toe te passen ,maar je moet wel eerlijk Reiki tot welzijn van jezelf en anderen willen gebruiken.
En de wens mag niet uit een gril of een kort durend idee ontstaan zijn .