De Reiki Geschiedenis


 

De geschiedenis van het herontdekken van de oude geneeswijze door Mikao Usui  rond 1900, zoals deze traditioneel in het Westen is overgeleverd, lijkt meer een legende dan een geschiedenis. Vermoedelijk heeft Mrs. Takata de geschiedenis aangepast om Reiki acceptabeler te maken voor de Amerikanen met hun Christelijk-culturele achtergrond. Volgens de versie van Mrs. Takata zou Usui leraar zijn geweest aan een Christelijke universiteit en zich afgevraagd hebben via welke methode Jezus de in de bijbel gemelde genezingen had verricht. Op zoek naar het antwoord, zwierf hij door Japan, China, studeerde in Amerika en keerde weer terug naar Japan. Omdat het hem niet was gelukt het antwoord te vinden, beklom hij de berg Kurama voor een 21-daags vast- en meditatie-ritueel. Toen hij op punt stond om terug te keren, zag hij een groot licht op hem afkomen dat hem op zijn voorhoofd trof, waarna hij het bewustzijn verloor. In een visioen zag hij de reiki-symbolen en wist wat de toepassing en betekenis ervan was.

Op de terugweg genas hij zijn verstuikte voet en een ziek meisje, en at zonder problemen een complete maaltijd na 21 dagen vasten. Vervolgens begon hij met het behandelen van bedelaars in Kyoto en kwam er na enige tijd achter dat ze steeds terugkwamen met dezelfde kwaal. Hierdoor werd hij zich bewust dat de heling naast het fysieke niveau ook het emotionele en spirituele moest bevatten. Ook stopte hij met het gratis behandelen en besloot dat er één of andere vorm van energie-uitwisseling dient plaats te hebben. Volgens deze versie koos Usui voor zijn dood een opvolger, Mr. Hayashi.

Toen in de negentiger jaren Westerse reikimasters in Japan terecht kwamen, bleek de geschiedenis daar enigszins anders overgeleverd. Mikao Usui werd geboren in 1865 en studeerde vanaf zijn kindertijd Boeddhisme en mogelijk een Japanse vorm van Qi Gong aan de tempel-school op de berg Kurama. Met de Christelijke leer is hij zo goed als zeker nooit in aanraking gekomen, noch heeft hij medicijnen gestudeerd of een doctorstitel ontvangen. Noch schijnt hij ooit een voet buiten Japan te hebben gezet. Rond 1914 onderging hij wel het 21-daagse meditatieritueel en ontving hij de reiki-energie via zijn kruinchakra. Na een paar jaar in Kyoto opende hij een praktijk in Tokyo waar hij zo'n 2000 reiki-beoefenaars en 16 masters opleidde. Ook richtte hij een reiki-organisatie op waarvan hij zelf de eerste president werd. Sinds zijn dood in 1926 zijn er 6 presidenten geweest, maar Mr. Hayashi hoorde daar niet bij. Hoewel hij een toegewijd leerling van Usui was, schijnt hij de organisatie vanwege een meningsverschil verlaten te hebben.

Één van de mensen die Hayashi had ingewijd was Mrs. Takata, een Japanse uit Hawaï, wiens verdienste het is geweest reiki naar het Westen te brengen. Later werd haar kleindochter Mrs. Furumoto Grandmaster en oprichter van de Reiki Alliance, die haar leden onder andere verplicht $10.000 te rekenen voor een masterinwijding hetgeen de verspreiding van reiki via die weg niet echt bevordert.

Ergens tussen Hayashi en Takata is het reiki-systeem gewijzigd. Vergeleken met de Japanse lijn blijken veel meditatieve en spirituele oefeningen zoekgeraakt. Dit verklaart wellicht de wildgroei aan toevoegingen uit andere spirituele systemen, nieuwe symbolen en compleet nieuwe stijlen reiki. Misschien een collectieve, intuïtieve poging de gaten in het oorspronkelijke systeem van Usui
weer op te vullen