Reiki Beginselen


 

Maak je vandaag geen zorgen

Roep vandaag geen woede

of boosheid op

Eer je vader en moeder

Je leermeesters en ouderen

Leef oprecht

Toon dankbaarheid aan

elk levend wezen